9118 Ti, co vyhledávají chyby

Proč se přátelíš s těmi,
kdo vyhledávají chyby?
Máš až až vlastního trápení,
když zkoušíš překonat své vlastní slabosti,
i když si stále nepřipomínáš
slabosti ostatních.