9122 Tvá zlatá příležitost

Proč nebereš dnešek
jako svou zlatou příležitost
odhodit pryč nebožské problémy,
které s sebou vlečeš tolik let
jako mrtvého slona?