9134 Tvé sebedávající srdce

Tvé sny nemohou být
tak krásné a mocné,
jako čistota a božskost
tvého sebedávajícího srdce.