9147 Množství a kvalita rad

Množství rad
hloupě a tvrdohlavě
dává má mysl mému srdci.

Kvalitní rady
bezpodmínečně a s láskou
dává mé srdce mé mysli.