9155 Protože neměl víru

Běda, protože neměl přirozenou víru
ve svého Mistra
a nemiloval jej oduševněle,
čím déle byl v přítomnosti svého Mistra,
tím větší se stávala jeho nejistota
a žárlivost.