9165 Tvé Nebe

Kdekoliv tě tvůj Pán Nejvyšší požádá,
abys pracoval,
toto určené místo
by mělo být pro tebe Nebem.