9168 Jen vyčisti svou mysl

Můj Pane,
proč jsem nedosáhl všeho,
čeho jsem chtěl dosáhnout?
„Mé dítě, jen vyčisti svou mysl.
Hle, všechny tvé problémy jsou vyřešeny.“