9186 Všichni musíte dosáhnout

Všichni tví přátelé služebníci-hledající
plují na stejné lodi
ke stejnému cíli.
Mohou tam být jednotlivé rozdíly,
ale dohromady všichni musíte dosáhnout
Zlatého Pobřeží.