9188 Bůh jej již nechtěl

Protože sám nevyužil
svých Bohem daných příležitostí,
Bůh jej již nechtěl
za Svůj vybraný nástroj.