9190 Větší schopnost, než je potřeba

Bůh ti již dal
větší schopnost, než je potřeba,
abys udělal všechno, o co tě požádá.
Jen se ponoř hluboko dovnitř.
Nevyčerpatelný zdroj energie a schopností
na tebe čeká, nejen abys jej přijal,
ale také ses jím stal.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 566th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 92, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »