9309 Nemohu Tě těšit

Bože, nemohu Tě těšit,
protože nejsem stále čistý.

„Člověče, nemohu tě těšit,
protože ty a tvá pýcha
jste stále přehnaně sebejistí.“