9333 Proč jsi ztratil svou vnitřní radost?

Ó hledající pravdy,
proč jsi ztratil svou vnitřní radost?
Svou vnitřní radost jsi ztratil,
protože sis jí necenil.
Chybně sis představoval,
že bys mohl mít vnitřní radost na požádání.
Proto jsi tajně začal pít
nápoj potěšení
se svým tělem, vitálnem a myslí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 94.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1983.

Toto je 569th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 94, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »