9512 Jediná zkratka

Mé vitálno neustále naléhá,
abych použil zkratku.
Běda, uvědomí si někdy,
že jediná zkratka
je nepodmíněné sebenabízení?