9538 Jak mohu vidět Boha ve své budoucnosti?

Jak mohu vidět Boha ve své budoucnosti,
když se nestarám
o Jeho dřívější Soucit
a Jeho současné Odpuštění?