9622 Jestliže se odevzdáš

Jestliže se odevzdáš
svému budoucímu pokušení,
chaos sedmi nižších světů
začne okamžitě děsit tvé srdce
a vyhrožovat tvému životu.