9753 Není po chuti Bohu

Jestliže ti není po chuti
Boží Přísnost,
uvědom si, že prázdnota tvého života
není po chuti Bohu.