9803 Světlo sebevěnování

Aby nastálo změnil své staré zvyky,
člověk potřebuje absolutně upřímnou touhu
po světle sebevěnování.