9805 Neochvějná víra mého srdce

Neochvějná víra mého srdce
dala meditaci mé mysli
schopnost stát se
šiřitelem ticha a distributorem blaženosti.