9811 Má pochybující minulost

Má pochybující minulost se nemůže dotknout
mé oduševnělé přítomnosti
a mé plodné budoucnosti.