9902 Dej mi rozsáhlé srdce

Můj Pane,
dej mi rozsáhlé srdce,
abych si mohl cenit
Tvého bohatého Úsměvu.

Můj Pane,
dej mi čistý život,
abych mohl objevit
fontánu Tvé nekonečné Blaženosti.