9915 Tvůj oheň aspirace

Neboj se svého života tužeb.
Jen požádej oheň své aspirace,
aby roztavil všechny tvé touhy.
Tvůj oheň aspirace ztělesňuje
Boha nekonečnou Sílu.