9922 Můžeš čekat na dokonalost

Tak jako Bůh je připraven
čekat na Své Uspokojení,
tak i ty můžeš čekat
na svou dokonalost.