Část VII — Otázky a odpovědi: Roosevelt University

Jak vypadá zážitek Boha?

Sri Chinmoy: Boha můžeme vidět, cítit a uvědomovat si Ho jako samostatnou, zářivou bytost, nekonečně krásnější, než je lidská bytost. A na druhou stranu můžeme Boha zažívat jako nekonečné rozšíření Světla, Blaženosti, Síly nebo jakékoliv božské vlastnosti. Každý jednotlivec si uvědomí Boha v obou aspektech — v osobním i neosobním. Myslíme-li ale na Boha nejprve v Jeho osobním aspektu, je to snazší, protože právě nyní jsme v konečném. Představíme-li si Boha jako osobu, můžeme potom jít od formy k beztvarému aspektu. Myslet ale na něco beztvarého, na Boha jako nekonečnou expanzi, by bylo v této chvíli pouhé cvičení v mentální gymnastice. Realita v nás roste nejefektivněji, když jdeme správnou cestou od osobního Boha k neosobnímu Bohu.

Bůh má všechno. Ale když se dotknete Stromu-Boha, můžete získat zážitek Míru, zatímco někdo jiný získá zážitek Blaženosti. A tak vy řeknete, že Bůh je veškerým Mírem, a on řekne, že Bůh je veškerou Blažeností. Ale je to ten stejný Bůh, ten stejný Cíl. Během svého úsilí o dosažení Cíle jej můžeme vidět různými způsoby, ale jakmile ho jednou skutečně dosáhneme, uvidíme, že je vším. Budeme-li jej potom muset popsat, říci definici, popíšeme Strom-Boha v tom aspektu, který máme nejraději. Můžeme zažít cokoliv, ale v našem vyjádření, v našem odhalení odhalíme aspekt, který máme nejraději.

V mé koncepci není Bůh nikým jiným než námi samotnými, není oddělenou osobou. Bůh, o kterém se zmiňujeme, je naše nejvyšší a nejosvícenější část. Když na sebe v tuto chvíli pomyslíme, myslíme na své tělo, a ne na svou duši. Neustále se bohužel ztotožňujeme se svou nejnižší částí. Naše bytost je jako náš dům. Třetí patro vůbec nepoužíváme, většinu času trávíme v přízemí nebo v prvním patře. Jelikož tam trávíme nejvíce času, máme pocit, že přízemí je naší skutečností. Třetí patro nám také patří, jen si tam musíme dokázat najít cestu.