20.

Bůh mě naučil
jednu ještě důležitější věc:
Pokud Ho opravdu potřebuji,
pak udělá všechno pro to,
aby mě potěšil.