42.

Docela nedávno jsem ve svém srdci
uviděl překrásnou zahradu.
Začal jsem se v ní modlit a meditovat
a cítím se teď plný nadšení a radosti.