46.

Když se modlím k Bohu,
sepnu ruce a dám si je přímo na srdce
a pak se snažím uslyšet jeho tlukot.
Podívám se nahoru
a vyberu si místo nejmíň tři metry nad hlavou.
Když to všechno udělám,
začnu se modlit.
Abych řekl pravdu, mám úžasné výsledky.