13.

„Otče, chci Ti rozumět.“

„Synu, dovol Mi tedy, abych tě obklopil.“

Sri Chinmoy, Otec a syn, Madal Bal, 2003