22.

„Otče, opravdu bych Tě rád denně uctíval květinami, ale bohužel jsou květiny v dnešní době velmi drahé.“

„Synu, zjišťuji, že tvé odevzdání je pro Mě nekonečně dražší. Utratil jsem prakticky všechny své úspory – lásku, zájem, soucit – abych si od tebe odevzdání denně kupoval.“

Sri Chinmoy, Otec a syn, Madal Bal, 2003