22.

„Otče, opravdu bych Tě rád denně uctíval květinami, ale bohužel jsou květiny v dnešní době velmi drahé.“

„Synu, zjišťuji, že tvé odevzdání je pro Mě nekonečně dražší. Utratil jsem prakticky všechny své úspory – lásku, zájem, soucit – abych si od tebe odevzdání denně kupoval.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Otec a syn.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2003.

Toto je 3010th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Otec a syn, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »