38.

„Otče, Světlo a Tma jsou navzájem oddělitelné. Prostor a Čas jsou navzájem neoddělitelné. Vnější strach a vnitřní odvaha jsou vždy oddělitelné.“

„Synu, rád bych dodal, že tvůj Otec a Jeho Soucit jsou věčně neoddělitelné.“

Sri Chinmoy, Otec a syn, Madal Bal, 2003