41.

„Otče, Ty vládneš mému životu, to je vše. Já však nejen vládnu Tvé Soucitné Shovívavosti, ale bezostyšně vyžaduji také Tvé Osvěcující Odpuštění. Přinejmenším na poli zaslepené samovlády jsem tě daleko překonal.“

„Synu, vůbec se to nepokouším popřít.“

Sri Chinmoy, Otec a syn, Madal Bal, 2003