Může nám meditace pomoci vyléčit fyzické nemoci, jako například vysoký tlak?

Sri Chinmoy: Když meditujeme, zkoušíme jít vědomě ke Zdroji, kterým je celková dokonalost. Meditace znamená vědomě vnímat svůj Zdroj. Náš Zdroj je Bůh, náš Zdroj je Pravda, náš Zdroj je Světlo, náš Zdroj je Dokonalost. Meditace nás přivádí k našemu Zdroji, ve kterém není žádná nedokonalost, kde nejsou nemoci. A kde je ten Zdroj? Je uvnitř nás.

Když meditujeme, čeho dosáhneme ve vnějším životě? Ztišíme a zklidníme svou mysl. Pro většinu lidských bytostí je téměř nemožné mít mír mysli. Ten, kdo nemá mír mysli, je opravdový žebrák. Je jako opice v lidském těle. Nemá žádné uspokojení. Ale máme-li mír mysli na jedinou prchavou vteřinu, cítíme, že jsme v životě dosáhli mnoho. Máme-li mír mysli, naše vitálno a naše tělo se stanou míruplnými; a kde je mír, není žádná disharmonie. Pouze ve světě úzkosti, nespokojenosti, napětí a zmatku existuje disharmonie. Jinak by žádná onemocnění neexistovala. A tak meditace je odpovědí. Meditace nám nabízí mír a klid mysli. Pokud je v mysli mír, všechna utrpení lidského života mohou skončit. Když je mysl klidná, je v ní stálý proud harmonie. Tato harmonie vstupuje do vitálna a z vitálna do fyzického. Když je v celém systému harmonie, nemůže tam být žádná nemoc.

Vysoký krevní tlak, selhání srdce a všechny nemoci, které známe v Božím stvoření, jsou výsledkem přítomnosti negativních sil. Tyto negativní síly můžeme překonat, jen když se odevzdáme pozitivní síle. Když meditujeme, snažíme se stát dokonalým průchodem pro pozitivní sílu. Pozitivní silou je světlo a negativní silou je temnota. Pozitivní silou je láska, ne nenávist. Pozitivní ­silou je víra, ne pochybnost. Pozitivní síla nám pomáhá v každém okamžiku našeho života, protože nás vědomě vede k našemu cíli, jímž je dokonalost.

Je-li naše mysl klidná a tichá, je-li naše vitálno dynamické, jestliže si naše tělo uvědomuje, co dělá, tehdy se nacházíme v paláci spokojenosti, kde nemůže existovat žádná nemoc, žádné utrpení, žádná nedokonalost, žádná překážka pro náš trvalý mír, trvalé světlo, trvalou spokojenost. Meditace je prostředek; je to způsob; je to cesta. Kráčíme-li po této cestě, dosáhneme svého cíle, který je veškerou dokonalostí.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 8, (knižně nevydáno), 2016