Může náboženství pomoci lidstvu dosáhnout světa opravdového bratrství a lásky?

Sri Chinmoy: Ano, ale člověk musí vědět, co to je náboženství. Náboženství je kód života, který někoho spojuje se zbytkem lidstva. Pokud člověk cítí, že jeho život má zvláštní spojení s životy ostatních, pak jen tehdy může dosáhnout nebo se může snažit dosáhnout jednoty. Nejdřív ale musí cítit vnitřní spojení. Pokud začne s tímto spojením, pak jen tehdy může myslet na dosažení své neoddělitelné jednoty s ostatními.

A tak budete-li následovat nějaké konkrétní náboženství, tak budete cítit, že máte něco společného s ostatními, že máte vnitřní spojení s ostatními. Potom s tímto spojením musíte jít hluboko dovnitř, abyste si vytvořili svou neoddělitelnou jednotu s ostatními a se zbytkem světa. A když jste si vytvořili svou jednotu, přirozeně uvnitř i kolem sebe uvidíte bratrství a lásku.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 9, (knižně nevydáno), 2016