Jak mohu spontánně radostně dávat sám sebe?

Sri Chinmoy: Radost, nenucenost a sebedávání jdou vždy spolu. Jestliže má někdo radostné srdce, to znamená, že vlastní nenucenost nebo spontánní srdce a je také sebedávající. Nebo také můžeme říct, že spontánní srdce je spojovací článek mezi radostí a nenuceností. A tak jestliže někdo chce být neustále sebedávající vševědoucí, všudypřítomné a všemohoucí Realitě, potom si musí neustále pěstovat vnitřní radost. Uvnitř této vnitřní radosti zcela určitě najde sebedávání a toto sebedávání ztělesňuje nenucenost i radost.

Jak se můžete stát sebedávající? Můžete začít dávat sami sebe tak, že budete neustále cítit radost v každé části své existence, od chodidel nohou po temeno hlavy. Jestliže dokážete cítit, že ve vás a uvnitř vás plyne řeka spontánní radosti, automaticky budete sebedávající ve všem, co říkáte, co děláte a do čeho vrůstáte.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 371st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »