Proč se lidé bojí duchovnosti?

Sri Chinmoy: Máte pravdu, lidé se bojí duchovnosti. Naneštěstí neví, co to duchovnost je. Kdyby věděli, jaký je její skutečný význam, tak by okamžitě duchovnost objali. Duchovnost hledá, jak povzbudit lidstvo. Bez duchovnosti by lidstvo zůstalo navždy v temnotě. Ale s duchovností, s vnitřním životem, si dozajista musí každá lidská bytost na zemi uvědomit své nejvyšší, své nejhlubší. Chci vám říct, že duchovnost není něco cizího; není to něco nejasného. Duchovnost nám ukazuje náš skutečný život a náš jediný cíl, a tento cíl je uvědomění si nekonečného uvnitř a vně nás.
Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 11, (knižně nevydáno), 2016