Mohu dosáhnout Pravdu svým intelektem?

Sri Chinmoy: Rozum je velmi omezený, ale duše je neomezená. Z tohoto důvodu se hledající noří hluboko do nejvnitřnějších zákoutí svého srdce, protože právě tam přebývá duše. Pravdu lze poznat jen pomocí aspirace. Pravými atributy Boha jsou Mír, Světlo, Blaženost a Síla. Všechny tyto atributy existují v nezměrné míře v srdci Věčnosti. Pouze hledající Pravdy, který usiluje překročit sféru intelektu, může vstoupit do Světla, Míru, Blaženosti a Síly nejvyššího Absolutna. Potřebujeme duševní aspiraci, a ne intelekt, abychom poznali a realizovali atributy Boha.
Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 11, (knižně nevydáno), 2016