Mohu dosáhnout Pravdu svým intelektem?

Sri Chinmoy: Rozum je velmi omezený, ale duše je neomezená. Z tohoto důvodu se hledající noří hluboko do nejvnitřnějších zákoutí svého srdce, protože právě tam přebývá duše. Pravdu lze poznat jen pomocí aspirace. Pravými atributy Boha jsou Mír, Světlo, Blaženost a Síla. Všechny tyto atributy existují v nezměrné míře v srdci Věčnosti. Pouze hledající Pravdy, který usiluje překročit sféru intelektu, může vstoupit do Světla, Míru, Blaženosti a Síly nejvyššího Absolutna. Potřebujeme duševní aspiraci, a ne intelekt, abychom poznali a realizovali atributy Boha.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 11.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 372nd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Plamenné vlny, část 11, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »