Jak mohu získat větší sílu vůle a jasnost?

Sri Chinmoy: Naneštěstí když myslíme na sílu vůle, velice často na ni myslíme jako na něco, co se nachází v naší hlavě, v našem mozku. Nikdy nemyslíme na sílu vůle v srdci. Cítíme, že srdce je ženské a mysl je mužská. V mysli je tygr, lev nebo býk, připraven k boji. To je naše lidské pojetí. Není ale pravda, že síla vůle je v hlavě. Síla vůle je v našem třetím oku, a to není uvnitř naší fyzické hlavy. Žádné psychické centrum není uvnitř fyzického. Kdyby tam bylo, lékařská věda by ho již dávno objevila. Skutečná síla vůle je také uvnitř srdce. Světlo duše je síla vůle, opravdová síla vůle. Nejsnazší a nejúčinnější způsob, jak si vypěstovat sílu vůle, je soustředit se na srdce. Před dvěma lety jsem předal dvě nebo tři cvičení na fyzické úrovni, jak si vyvinout sílu vůle. Jsem si jistý, že byly vydány v některých mých knihách. Tak si je přečtěte a můžete si sílu vůle vyvinout. Svojí silou vůle si můžete vyvinout jasné myšlení.

Chcete také jasnost. Nyní jste v temnotě, ale máte-li trochu světla, můžete se procházet a dívat se, co je kolem vás. A tak když získáte dokonce jen trochu světla duše, říkám vám, že budete schopni vidět všechno a moci chodit tou nejtemnější cestou, budete-li chtít. Můžete-li vidět nebo cítit světlo duše, bude všechno osvícené. A tak jestliže chcete jasnost ve své mysli, koncentrujte se na své srdce a tam kopejte. Představte si, že máte nářadí na kopání, a každý den kopejte. Nespokojte se ale se svým kopáním. Dnes jste se prokopali do určitého místa. Zítra se musíte prokopat dál. Čím hlouběji půjdete, tím dříve ucítíte a uvidíte světlo. Nejprve cítíte, potom vidíte, pak se stáváte. Nejprve ucítíte, že uvnitř vás něco je, jako malý hmyz: to je světlo. Potom to svým vnitřním zrakem nebo lidským zrakem uvidíte. Nakonec do toho vrostete.

Sri Chinmoy, Plamenné vlny, část 11, (knižně nevydáno), 2016