24.

Bože, Tvá Velikost
je Tvou ohromující Nestranností.

Bože, Tvá Dobrota
je Tvou dobrotivou Shovívavostí.