Jestliže je celé stvoření a veškeré vzájemné působení člověka a prostředí jen projevením Boha, tak je ve skutečnosti celý vesmír božský. Je-li to tak, tak kde je potom problém se zlem?

Sri Chinmoy: V tomto děláme chybu. Bůh je ve všem. Vesmír je projevením Boha, ale není dosud božsky dokonalý. Tím, že Bůh odhaluje Sám Sebe, postupuje vstříc ke své Sebedokonalosti. Dokonalost se zatím nedostavila. Všechno ostatní zaujalo své místo, ale dokonalost zatím ne — v mém těle, ve tvém těle ani v těle kohokoliv jiného. Harmonie zatím není dokonalá, nic není zatím dokonalé. Bůh jedná, přemisťuje se, dělá vše možné, ale dokonalost, božská dokonalost se zatím neprojevila. Božská dokonalost je přeměna celé naší bytosti, celé naší existence. Dokonalost, Přeměna a Nesmrtelnost — tyto tři věci jdou ruku v ruce. Bůh odhaluje Sám Sebe ve svém a prostřednictvím svého projevení. Bůh sestoupil do hmoty. Duch sestoupil do hmoty. Nyní Duch musí vystoupat s aspirací na nejvyšší úroveň. Když dojde až na nejvyšší úroveň a snese dolů do fyzického nekonečné Světlo, Mír a Blaženost, může nastat přeměna. A když nastane tato přeměna, musí v lidstvu a ve vesmíru zasvitnout dokonalost.