20 Když vyjdu ven, ...

Když vyjdu ven,
stávám se šíleným slonem.

Když vejdu dovnitř,
stávám se radostným jelenem.