33 Když jdu ven, ...

Když jdu ven,
má mysl provokuje.

Když vejdu dovnitř,
mé srdce vzývá.