4 Jdu ven...

Jdu ven,
abych nasytil svou zvědavou mysl
a zvědavé oči.

Vcházím dovnitř,
abych nasytil svou božskou duši
a čisté srdce.