9 Když jdu ven, ...

Když jdu ven,
snažím se najít Boha.

Když vejdu dovnitř,
Bůh mi říká:
„Svaž Mě, Mé dítě,
ještě jednou.“