39.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když uviděl,
jak čistě a bezdechu přesný je
sáhodlouhý seznam
mých katastrofických vyhlídek
v mém vnitřním životě aspirace
a mých dojímavých vyhlídek
v mém vnějším životě zasvěcení.