Chci světlo spravedlnosti

Když Ramdas Kathiya Baba brzy ráno meditoval ve své zahradě, uviděl mladého muže. „Co chceš?“ zeptal se mladíka.

Chlapec odpověděl: „Přišel jsem si vzít nějaké listy marhaníku. Můj doktor mě požádal, abych mu dovezl pár listů této rostliny, aby mě mohl vyléčit.“

„Ne, nemůžeš si vzít žádné listy – jsou mým vlastnictvím,“ řekl Ramdas. „Jdi a požádej svého doktora, aby je sehnal někde jinde.“

Chlapec nemohl věřit svým uším. „Jsi duchovní Mistr. Máš tolik žáků. Měl bys být štědrý. Nemůžeš věnovat pár listů, pár bezvýznamných listů?“

Ramdas řekl: „Nepřišel jsem, abych tu poslouchal tvou filozofii. Odejdi. Neodejdeš-li odtud, rozbiji ti hlavu svou holí.“

Mladík se tak rozzlobil, že chtěl Mistra udeřit svou holí. Ramdas křičel, dokud nepřišla spousta lidí. Pak vysvětlil: „Tento chlapec si chtěl bez dovolení odnést nějaké listy.“

„Žádám o dovolení,“ řekl chlapec.

„Já ti ho ale nedávám,“ odpověděl Mistr.

Co mohli žáci dělat? Donutili chlapce, aby odešel bez marhaníkových listů. Žáci poté řekli Mistrovi Ramdasovi: „Nikdy tě nepochopíme.“

„Nemusíte mě chápat,“ řekl Ramdas. „Jen dělejte to, co chci, abyste dělali. Chci světlo spravedlnosti.“

Žáci řekli: „Nikdy tě nepochopíme. V jednu chvíli nepotřebuješ nic. I když ti někdo složí k nohám bohatství celého světa, ignoruješ ho. Teď však bojuješ o pár listů. Když dostaneš nějaké hezké dárky, jako dítě za námi přijdeš a říkáš nám, jak jsou krásné. Nedávno ti dívky z královské rodiny poslaly šálu. Každý viděl, jak jsi byl šťastný, že ji máš. Běžel jsi na trh a každému říkal: ,Podívejte, podívejte, jak je ta šála krásná! A kdo mi ji dal? Dívky z královské rodiny.‘ V jednom okamžiku se chováš jako nevinné dítě, v dalším okamžiku se chováš jako krutý člověk.“

Ramdas svým žákům řekl: „Neposuzujte mě. Nikdy mě nedokážete pochopit. Jen mi věřte a dělejte vše, oč vás požádám. Jedině tak mě realizujete.“

Komentář: Co je spravedlnost? Spravedlnost je vykonáváním Boží Vůle. Boží Vůle je nekonečně výše, než může dosáhnout lidské rozumové chápání. Bůh není spoután žádným zákonem. V konečném se chce těšit z nekonečného. Do samotného srdce smrti chce snést poselství nesmrtelnosti. Duchovní Mistr je Božím představitelem. Ze své nekonečné štědrosti mu Bůh věnoval bezmezný Mír, Světlo a Blaženost. Mistr se chce o tyto dary podělit se zbytkem světa.

Lidská mysl nevěděla, nemohla vědět, že ten měl mladík velmi nečisté vibrace, které ovlivňovaly meditaci Ramdase Kathiya Baby. Nebyla to ve skutečnosti otázka několika marhaníkových listů. Kdyby mladý muž nepřinášel nečistou vibraci a nerušil svou nečistotou Ramdasův mír, možná by mu ty listy dal. Učitel měl ale plné právo chlapce vyhodit, protože krást je jedním druhem nevědomosti a mít v sobě nečistotu je dalším druhem nevědomosti. Proč by měl duchovní Mistr přehlížet dva druhy nevědomosti?