Když medituješ, jsi velmi, velmi klidný. Tvoje fyzické se vůbec nehýbe, dokonce i když stojíš. Když chceš, můžeš být jako socha. Jak to děláš?

Sri Chinmoy: Ve zbývajícím čase křičím a štěkám a jsem princem nepokoje, ale ty chceš tentokrát vědět, jak se ze mne stává ztělesněný klid. Fyzické musí být dokonalým nástrojem k projevení vnitřního bohatství, které přichází z úrovně nad fyzickým. Vezměme například oči. Když nabízím světlo, činím tak skrze své fyzické oči. Když dělám něco velmi vysokého a vznešeného, je to ztišení fyzického, které může podržet vznešenost, hloubku, vyrovnanost, Božskost nebo nejvyšší skutečnost, kterou snáším dolů. To, co přináším dolů, je vyjadřováno fyzickým. Není to strnulost, je to klid. Můj vnitřní klid ve fyzickém je jako pevná, masivní zeď; je to vnitřní klid, který udržuje fyzické mimořádně pevné a tvrdé. V tu chvíli se mé fyzické stane dokonalým nástrojem k projevení vnitřního klidu na zemi. Pro pozemské vědomí musí být cokoliv, co máme, projeveno ve fyzickém.

Třebaže fyzické zůstává v klidu, zároveň běží nejvyšší rychlostí. Mé tělo, mé fyzické, se stalo jedním s mým vnitřním já. Navenek můžete vidět ztišení, ale uvnitř tohoto ztišení je moje vnitřní vize, můj vnitřní rozměr. Vašim fyzickým očím se to bude jevit jako klid, ale kdybyste realizovali Boha, potom byste viděli, že tento klid není vůbec statický. Fyzické vnímá klid, ale vnitřní zření vidí v tomto klidu nejrychlejší pohyb mé vnitřní bytosti, která svým vnitřním rozměrem a svou vnitřní vizí pokrývá délku i šířku světa.

Když se tedy díváš fyzickým okem, vidíš ztišení, díváš-li se vnitřním okem, vidíš, že se vnitřní bytost pohybuje rychleji než nejrychleji. Pokud se díváš současně vnitřním i vnějším okem, uvidíš, že moje vnitřní bytost je statická i dynamická. Je statická i dynamická zároveň. Svýma fyzickýma očima vidíš statický aspekt a dynamický aspekt nevidíš, oba dva jsou však naprosto vzájemně závislé.

Viděl jsem to jako dynamické, Guru, ale nemyslím si, že by byl na světě někdo, kdo by to dokázal jako ty.

Sri Chinmoy: Velmi dobře.