Občas vidím malý záblesk světla, světélko, které vzejde z tvého oka a cestuje všude kolem. Někdy cestuje podle určitého schématu a já je pozoruji, když medituji na tvůj obraz. Co to znamená?

Sri Chinmoy: Mohu ti podat duchovní vysvětlení a pokud tě to neuspokojí, můžeš jít k doktorovi, abys viděl, zda je tvůj zrak v pořádku. Přeji si však říci, že světlo, které vidíš, je vnitřní světlo a ty jej vidíš svou vnitřní vizí. Vidíš kolem mého obočí nebo kolem mých očí jemné světlo, které náleží mému fyzickému. To naznačuje, že tvá vnitřní vize přijala a podporuje fyzické. Když vidíš světlo, kroužící kolem mého oka, musíš vědět, že se má fyzická část stala jedním s tvou aspirací. Ztělesňuji aspiraci fyzického v tobě i ve všech ostatních žácích. Ve chvíli, kdy aspiruješ, vidíš jak fyzické, tak i duchovní ve mně. Tato dvojice nemůže být rozdělena. Světlo je to duchovní ve mně a oči jsou tím fyzickým. Duchovní se vždy pokouší pomoci fyzickému. Tvoje aspirace, tvůj vnitřní pláč tedy právě teď pláče pro pomoc nebo povzbuzení nebo naplnění duchovností. Když myslíš na sebe, mysli na to, že uvnitř tvého fyzického je tvůj vnitřní pláč, tvoje aspirace a tvé zasvěcení. Tato aspirace a toto zasvěcení nebudou marné; obojí bude korunováno úspěchem. Obojí bude ověnčeno fyzickým i duchovním. Fyzické uvnitř tebe aspiruje a skutečnost shora, z hloubky nitra, přijde a ověnčí aspiraci fyzického.

Světlo, které vidíš, je tedy světlem světa Za. Když jej vidíš kroužit kolem oka, znamená to, že duchovní povzbuzuje fyzické, aby jej pozvedlo a přeměnilo, a naplnilo tak poselství vyšší skutečnosti. Fyzické aspiruje a odpověď přichází od skutečnosti a Božskosti, která je za fyzickým. Velmi dobrý zážitek, skvělý zážitek!