NAC: Dívají se na vás lidé jako na Mistra a klaní se vám jako k Mistrovi?

Sri Chinmoy: Dívají se na mne a klaní se Nejvyššímu. Vždy jim říkám: Bůh je Mistr každého a tento Mistr je uvnitř mě i uvnitř vás. Když se mi pokloní, vím, komu to patří — patří to Nejvyššímu ve mně — a když se klaním já vám, vím, komu to patří — Nejvyššímu ve vás. Ne mně, ne tělu, ne Sri Chinmoyovi, ale Vnitřnímu Pilotovi Sri Chinmoye se klaní, a já se klaním Vnitřnímu Pilotovi jejich vlastního bytí.