Guru, mám dotaz ohledně snu, který měl můj manžel. Není tvůj žák, ale měl o tobě sen. Zdálo se mu, že jsi ho navštívil a diskutoval jsi s ním o genetice a řekl mu, že pro duchovní rozvoj nejsou tak důležité životní podmínky.

Sri Chinmoy: Vnější životní podmínky mohou zvýšit něčí aspiraci a duchovnost a také je mohou zničit. Často ale dáváme našim vnějším podmínkám příliš velkou důležitost. Mnoho lidí na zemi přišlo na svět v obyčejné, neaspirující rodině, a přitom došli ve svém vnitřním životě velmi daleko a velmi hluboko. Stejně tak platí, že existuje mnoho lidí, kteří přišli na svět ve vysoké, duchovní rodině, a přesto vedli ten nejobyčejnější život.

Všichni duchovní Mistři mají bratry, sestry, přátele, příbuzné, a tak dále, kteří žijí ve stejném prostředí jako oni. Ale o jejich přátelích nebo příbuzných nic neslyšíte. Když slyšíte o duchovním Mistrovi, také slyšíte o jeho nejmilejších žácích, kteří se stávají nesmrtelní. Mistrovy duchovní děti se staly jeho skutečnými dětmi, zatímco jeho vlastní fyzické děti nejsou nikde. Duchovní lidé kolem Mistra, kteří se s ním modlí a meditují, se staly jeho skutečnými dětmi.

Získáme-li od našich předků něco dobrého, můžeme to zvětšit. Ale také, i když nedostaneme jakoukoliv duchovní pomoc od našich předků, můžeme stále realizovat a projevovat Nejvyšší v případě, že duše vystoupí do popředí. Ale ti, kteří jsou určeni být duchovní a božští, nejsou závislí ani na členech rodiny, z níž pocházejí, ani na okolnostech jejich vnějšího prostředí. Jejich vnitřní síla je tlačí směrem k nejvyšší výšce a k projevení jejich božských vlastností.

Ale byl to Nejvyšší v tobě, kdo navštívil mého manžela?

Sri Chinmoy: Má duše navštěvuje každého. Ne moje fyzické vědomí, ale má duše navštěvuje každého. A tak ho má duše navštívila.