Loni, když jsem byl v Indii, jsem měl sen, ve kterém jsem slyšel vzdálenou hudbu, a když jsem se probudil, myslel jsem, že jsem buď mrtvý, nebo jsem v Nebi.

Sri Chinmoy: Byl to nanejvýš mocný zážitek, který jste získal z hlubin své duše. Hudba, kterou jste slyšel, přicházela z duše. Vnější sluch tuto hudbu nedokáže ocenit, musí být oceněna naší vnitřní částí.

Když v běžném životě nižší vitálno nebo emocionální vitálno něco neoceňuje nebo se s tím neztotožňuje, okamžitě cítíme, že jsme mrtví. Když tělo a vitálno neoceňují hudbu duše, jsou pro tento druh hudby, která inspiruje a pozvedá naše vědomí, mrtvé. A stejně tak, je-li fyzické odděleno od duše, od hudby duše, světla duše, fyzické je duchovně mrtvé. Vy nejste mrtvý, ale když neaspirující tělo nepřijímá duši jako svůj zdroj, potom cítíte, že je jako mrtvý voják. Tak jako se říká, že ten, kdo ve svém životě vůbec necvičí duchovnost, je mrtvou duší.