Guru, předtím, než jdu pozdě spát, tak se modlím, abych měl klidný spánek, protože nemám rád špatné sny. Mám se modlit pro to, abych neměl špatné sny, anebo mám nechat přicházet sny tak, jak přicházejí?

Sri Chinmoy: Nejdříve medituj na srdce a ciť skutečnou přítomnost světla. Potom vezmi toto světlo a vhoď ho do tmavé propasti pupku k jeho pročištění. Pak nebudeš moci mít žádné špatné sny, protože tvoje vitálno bude pročištěno.